Thông báo nghỉ lễ 10/3; 30/4 và 1/5

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ lễ 10/3; 30/4 và 1/5)

 

Công ty TNHH tư vấn Lê Quỳnh thông báo tới Quý khách hàng và toàn thể Nhân viên về lịch nghỉ lễ 10/3; 30/4 và 1/5 như sau:

  • Lịch nghỉ lễ 10/3

Thời gian nghỉ: Thứ 2, ngày 15 tháng 04 năm 2019

Thời gian làm việc lại: Thứ 3, ngày 16 tháng 04 năm 2019

  • Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thời gian nghỉ: Thứ 2, ngày 29 tháng 04 năm 2019

Thời gian làm việc lại: Thứ 5, ngày 2 tháng 05 năm 2019

Vậy, Công ty xin thông báo tới Quý khách hàng và toàn thể Nhân viên được biết

Chúc Quý khách hàng và toàn thể Nhân viên những ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc./.

Trân trọng thông báo!