Quản trị tài sản trí tuệ cho Doanh nghiệp, Quản trị sở hữu trí tuệ

Quản trị tài sản trí tuệ cho Doanh nghiệp, Quản trị sở hữu trí tuệ

Sản phẩm trí tuệ tạo ra nhưng không ít người quan tâm bảo hộ các sản phẩm đó thì việc rủi ro ảnh hưởng rất nặng nề  đối với các tổ chức, cá nhân – Người mà tạo ra các sản phẩm trí tuệ đó. Nói một cách dễ hiểu và đơn giản nhất thì người không tạo ra sản phẩm trí tuệ có thể kiện ngược lại nếu họ nắm được cũng như xác lập quyền sở hữu trí tuệ trước đối với các tài sản đó.

 

Hiện tại pháp luật của Việt Nam đang điều chỉnh rất cặn kẽ các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trước tiên để nắm bắt được các vấn đề này đòi hỏi người tạo ra sản phẩm trí tuệ phải quan tâm hết mực đến giá trị mà nó mang lại; Giá trị ở đây được định hình nó là một tài sản vô hình mà không phải là vật hữu hình như tiền, giấy tờ, vật có giá…

Vì vậy để nắm bắt được tầm quan trọng của các tài sản trí tuệ mang lại cho Doanh nghiệp, cho các tổ chức, cá nhân mới khởi nghiệp đòi hỏi họ phải nắm rõ được cách bảo vệ, bảo hộ nó ra như thế nào theo đúng quy định của pháp luật?

 

(Người viết tóm tắt nội dung: Tổng giám đốc Lê Đức Quỳnh)

Mọi thông tin cần hỗ trợ dịch vụ vui lòng liên hệ:

Website: https://www.tuvanlequynh.com

Facebook: https://www.facebook.com/tuvanluatsohuutrituelequynh/

Điện thoại/Zalo: 0937295220

Email: lequynh0510@gmail.com – tuvanlequynh@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply