By

admin
Ngày 14/4/2021, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 1047/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00103 cho sản phẩm tôm càng xanh “Bến Tre”. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Với...
Read More
Giới thiệu tổng quan về Thỏa ước La Hay liên quan đến đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 1. Thỏa ước La Hay là gì? Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ cùng với đó là các hoạt động thương mại quốc tế ngày càng trở nên sôi nổi,...
Read More
Quản trị tài sản trí tuệ cho Doanh nghiệp, Quản trị sở hữu trí tuệ Sản phẩm trí tuệ tạo ra nhưng không ít người quan tâm bảo hộ các sản phẩm đó thì việc rủi ro ảnh hưởng rất nặng nề  đối với các tổ chức, cá nhân – Người mà tạo ra các...
Read More