Blog Full Right Sidebar With Frame

Caption aligned here
Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn cách thức nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (SHCN) qua tài khoản ngân hàng thương mại như sau: I. Đối với các đơn nộp trực tiếp, qua bưu điện...
Read More
Ngày 03/6/2024, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 437/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00138 cho sản phẩm nước mắm “Nam Ô”. Ủy ban nhân dân...
Read More
Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận được các dịch vụ pháp lý cũng như tháo gỡ một số khó khăn trong điều kiện kinh tế chung hiện tại. Tổ chức đại diện...
Read More
Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 1884/TB-SHTT ngày 28/6/2024 về việc triển khai áp dụng Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính. Ngày 28/6/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư...
Read More
Thống nhất mã QR theo dõi hồ sơ của khách hàng trên hợp đồng dịch vụ và tra cứu tình trạng hồ sơ trực tiếp trên website tuvanlequynh.com; Gửi trả kết quả thông qua dịch vụ chuyển phát...
Read More
1 2 3 4