Category

Chưa phân loại
Kiểu dáng công nghiệp là gì? Là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, mầu sắc, hoặc sự kết hợp của những yếu tố này. (Ảnh minh họa) Đặc điểm: Kiểu dáng công nghiệp được sáng tạo dựa trên ý tưởng thẩm mỹ và là phần bên...
Read More
Giám định sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân sử dụng các kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn của mình để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Hay nói cách khác, giám định sở hữu trí tuệ để đánh giá đối...
Read More