Category

Tin tức
Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn cách thức nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (SHCN) qua tài khoản ngân hàng thương mại như sau: I. Đối với các đơn nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến đến trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ (số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà...
Read More
Ngày 03/6/2024, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 437/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00138 cho sản phẩm nước mắm “Nam Ô”. Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này....
Read More
Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 1884/TB-SHTT ngày 28/6/2024 về việc triển khai áp dụng Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính. Ngày 28/6/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ...
Read More
Vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu Vai trò cuối cùng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nói riêng chính là chống lại những nguy cơ bị lợi dụng hoặc...
Read More
  Danh sách bằng độc quyền sáng chế công bố tháng 4 năm 2024  (Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng)  STT Số bằng  Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng 1 39267 1-2014-03981 Phương pháp điều chế chế phẩm giàu globulin miễn...
Read More
1. Phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ (Phân loại Ni-xơ) Là một hệ thống phân loại quốc tế được sử dụng để phân loại các hàng hóa và dich vụ phục vụ cho mục đích đăng ký nhãn hiệu. Phân loại Ni-xơ được xây dựng theo Thỏa ước Ni-xơ vào năm...
Read More
  STT Tên Văn bản Liên kết/Tải về A Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 1 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ...
Read More
STT Tên Văn bản Liên kết/Tải về A    Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 1 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của...
Read More
Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng giới thiệu bộ nhận diện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 phiên bản tiếng Việt   Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ (SHTT) trong đời sống kinh tế – xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT,...
Read More
Ngày 14/4/2021, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 1047/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00103 cho sản phẩm tôm càng xanh “Bến Tre”. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Với...
Read More
1 2