Tag

#GIAMDINH
Các lưu ý trong tài liệu đăng ký Quyền tác giả, Quyền liên quan và các trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ ♦ Tài liệu trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải...
Read More
THÔNG BÁO! Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi và tư vấn khách hàng, Tư Vấn Luật – Sở Hữu Trí Tuệ Lê Quỳnh sử dụng số điện thoại (Điện thoại và Zalo) để đảm bảo tương tác với Quý khách hàng một cách nhanh chóng...
Read More
Giám định sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân sử dụng các kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn của mình để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Hay nói cách khác, giám định sở hữu trí tuệ để đánh giá đối...
Read More