Tag

#ipvietnam
Các lưu ý trong tài liệu đăng ký Quyền tác giả, Quyền liên quan và các trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ ♦ Tài liệu trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải...
Read More
THÔNG BÁO! Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi và tư vấn khách hàng, Tư Vấn Luật – Sở Hữu Trí Tuệ Lê Quỳnh sử dụng số điện thoại (Điện thoại và Zalo) để đảm bảo tương tác với Quý khách hàng một cách nhanh chóng...
Read More
Hiện nay, Cục Sở hữu trí tuệ đang thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về sở hữu công nghiệp (công văn/quyết định) qua đường bưu điện tới người nộp đơn. Tuy nhiên, trong quá trình này còn có những trục trặc nhất định làm cho Người nộp đơn không nhận...
Read More